Postavy

 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                 

Achilles

Ani sto tisíc Grékov by neprešlo trójskou obranou, keby ich do útoku neviedol Achilles. Arogantný a údajne nepremožiteľný bojovník však bojoval len pre svoju vlastnú slávu. Achilles pohŕdal kráľom Agamemneom. Vo filme sa zamiluje do otrokyne Bríseovny. Neskôr odmietne bojovať a jeho bratranec si oblečie jeho brnenie a vedie bojovníkov do boja. Hector ho zabije vo vedomí, že je to Achilles. Achilles sa pomstí a Hectora zabije. Podľa báji bol zraniteľný iba na päte. Zabil ho Paris.  

 

 

 

 

 

 

Hektor

Najstarší a najudatnejší z päťdesiatich synov kráľa Priama. Veliteľ obrany Tróje. Hector vždy stál pri svojom bratovi Paridovi, aj keď uniesol krásu Helenu a tým sa začala trójska vojna. Hector nebol len skvelým bojovníkom, ale aj milujúcim manželom a otcom. Jeho manželka Andromacha má o Hectora oprávnený strach. Hector zahynie pri boji s Achillom.

 

 

Paris

Mladý trójsky princ má do rodeného bojovníka ďaleko. Nedostatok svalovej hmoty vynahradzuje šarmom, ktorému podľahne aj Helena. Paris ju ,,unesie" do Tróji a tým sa stal pôvodcom trójskej vojny. Práve Paridovi sa rozhodne kráľ Priam dať trójsky meč. Paris na konci filmu zabije Achilla.

 

 

 

 

 

Helena

Helena si Meneláa zvolila za muža sama. Po desiatich rokoch manželstva sa však zamilovala do trójskeho princa Parida a nechala sa ním dobrovoľne uniesť d o Tróje. Tým začala desaťročná vojna.

 

 

 

 

Bríseovna

Achillova otrokyňa a milenka. Stala sa predmetom sporu medzi Achillom a Agamemnónom - keď si kráľ začne  Briseovnu nárokovať pre seba, odmietne Achilles bojovať. Bríseovna je z kráľovskej rodiny a je sesternica Parisa a Hectora.

 

 

 

Priamos

Priamos sa stal kráľom Tróje, keď  jeho otca zabil pri prvom obliehaní mesta sám Herakles. Mal 50 synov. Mnohí z nich však zahynuli. V dobe trójskej vojny je už starý a zarmútený stratou mnohých synov. Podľa histórie zahynul rukou Achillovho syna Neoptolema pri dobytí Tróje.

 

 

 

Odysseus

Vynikajúci rečník a stratég, v jeho hlave sa podľa Homéra zrodila slávna lest s dreveným koňom. Jeho povojnoví návrat do rodnej Ithaky je námetom eposu Odysseia.