Z trójskej histórie

 

 

Achilleus   hrdina trójskej vojny z Homérových básní, najsilnejší a najstatočnejší za všetkých achájskych bojovníkov

Helena       v Homérových básniach manželka spartského kráľa Meneláa, najkrajšia zo všetkých žien. Jej únos sa stal príčinou trójskej vojny

Paris          podľa Homéra syn trójskeho kráľa Priama, ktorý uniesol spartskému kráľovi Meneláovi manželku Helenu a stal sa pôvodcom trójskej vojny

Priamos     trójsky kráľ z Homérových básní, zahynul rukou Achilleovho syna Neoptolema pri dobití Tróje

Meneláos  spartský kráľ z Homérových básní, ktorému uniesol trójsky princ Paris manželku Helenu a zapríčinil trójsku vojnu

Agamemnón mykénsky kráľ z Homérových básní, hlavný veliteľ achájskych vojsk pred Trójou

Odysseus  ithacký kráľ z Homérových básní, jeden z achájskych vodcov v trójskej vojne. Bol silný, odvážny a nad všetkými  vynikal prefíkanosťou. Jeho myšlienkou bol aj ,,trójsky kôň"