Film

 

                                                              

Bez božstva a mytologického nánosu ako by sa príbeh o dobývaní Tróje, ktoré zapríčinil ľahkovážny Paris tým, že odviezol kráľovi  Agamemnóvi jeho nádhernú ženu Helenu, stal len bojovým filmom, v ňom sa nestrieľa. Avšak bojové scény i v staroveké kulisy sú veľkolepé a naozaj je na čo sa dívať, tri hodiny sú proste príliš, pretože film by potreboval predovšetkým zásahy v dramaturgii. V roli bezchybného klaďasa Hektora žiari Eric Bana , slušnú prácu ale odvádza aj hlavná hviezda Brad Pitt ako nepremožiteľný Achilleus.

Ak niekedy stálo za to začať kvôli láske boj, nestalo sa tak vo väčšej bitke, ako bola táto …

Ľudstvo viedlo vojny po stáročia. Niekedy z túžby po moci, sláve či pre česť - a niekedy kvôli láske... V starovekom Grécku, v roku 1193 pred Kristom, vypukla kvôli láske medzi trójskym princom Parisom a spartskou kráľovnou Helenou desať ročná vojna, ktorá zničila celú jednu civilizáciu... Po únose svojej manžeky Heleny požiada spartský kráľ Menelaos o pomoc brata, mocného kráľa Agamemnóna z Mykén. Ten v krátkom čase zmobilizuje obrovskú armádu s cieľom priniesť Helenu späť do vlasti a očistiť tak rodinnú česť. V skutočnosti však Agamemnóna motivuje aj jeho vlastná nenásytnosť a potreba dobyť trójske kráľovstvo z mocenských záujmov. Trója je ale mohutnými hradbami obklopené mesto, vedené kráľom Priamom a vrchným veliteľom Hectorom, Parisovým bratom, mesto, ktoré žiadna armáda nedobyla. A tak sa kľúčom k víťazstvu spojených gréckych síl stáva Achilleus, najväčší a najsilnejší bojovník tých čias. Arogantný, rebelantský, zdanlivo neporaziteľný Achilleus nedbá na záväzky voči nikomu a ničomu a jediné na čom mu záleží sú jeho víťazstvá. A práve táto neukojiteľná túžba po večnej sláve poháňa jeho rozhodnutie zaútočiť pod Agamemnónovou vlajkou na brány mesta Trója - ale bude to láska, čo definitívne rozhodne o jeho osude. Kráľovstvá potiahnu do vojny pre česť a moc. Tisícky padnú v honbe za slávou. A kvôli láske zhorí celý národ do tla...
Jej vyústenie patrí k najväčším príbehom všetkých dôb ...